Zde je výčet toho, co si myslíme, že se nám za poslední čtyři roky podařilo:

Kultura a cestovní ruch

 • nejkoncepčnějším a nejucelenějším úspěchem je Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch, kde jsme jasně definovali způsob práce, jakým chceme fungovat (spolurozhodování občanů, široké zapojení jednotlivých odborů i externích odborníků, propracovaná metodika vedoucí k obecnému přijetí dokumentu a následnému plnění cílů a opatření)
 • na základě Strategie pro kulturu byla zahájena smysluplná příprava objektu Modety, který má sloužit primárně pro ZOO a cestovní ruch ve městě
 • taktéž na základě Strategie pro kulturu vznikl nový termín “Stříbrné údolí”, které se line podél řek celou Jihlavou a dál rozvíjí zelené pásmo volnočasových aktivit a turistického ruchu

Otevřená radnice

 • prosadili jsme zveřejňování materiálů do zastupitelstva předem na webu města
 • zasadili jsme se o větší zapojení občanů do rozhodování města (participace)

Bezpečnost a prevence kriminality

 • náš zastupitel JUDr. Arif Salichov připravil vyhlášky o žebrání a o pití alkoholu na veřejných prostranstvích, které byly schváleny zastupitelstvem
 • iniciovali jsme platformu k sociálnímu bydlení, kde máme za cíl především vylepšit poměry v centru města, aktivně bojovat s byznysem s chudobou a zpřístupnit zásadní stupeň bydlení
 • nekompromisně vystupujeme a bojujeme proti snahám o obnovení legalizace hazardu ve městě. Výsledkem je to, že se podařilo zachovat status z roku 2011 a herny jsou postupně likvidovány
 • prosadili jsme změnu v řízení Domovu Stříbrné Terasy, odstřižení od nevýhodných smluv a s tím přišla i debata o systému financování sociálních služeb

Veřejný prostor

 • iniciovali jsme zahájení systematické práce na revitalizaci centra města, v rámci které již proběhla řada workshopů, seminářů, participačních setkání. Vyvrcholením je vypsaná architektonická soutěž, která probíhá v těchto dnech.
 • zasadili jsme se o zrušení nevzhledných průhledů do podzemí, lidově zvaných “pařeniště”, hlavně prostřednictvím Národního památkového ústavu v Telči.
 • prosadili jsme znovuobnovení Komise Územního plánování města, kde se systematicky snažíme o propojení vizí a strategií města s územním plánováním
 • soustavně jsme se snažili o rozvoj občanského soužití a dobrých sousedských vztahů mimo jiné i pořádáním kulturních a happeningovych akcí pro naše spoluobčany.Tak jsme například oživili dávnou tradici a několikrát uspořádali Kartoffelmarkt, Živé ulice, Pikniky u řeky.