Díky němu a jeho MFDF se Jihlava stává na pár dní středem nejen dokumentárního světa. Jeho přítomnost v zastupitelstvu – to je propojení se západoevropskou civilizací a pokrokem společnosti.