Čerstvý maturant a student. Jeho současný přínos je především v tom, co dělá ve veřejném životě a na jakou stranu se staví. Vpravdě budoucnost našeho města.