Mladá architektka, která studovala v USA a zkušenosti získávala také ve Velké Británii. Už v minulém období začala spoustu věcí na vylepšení našeho města a bude v nich pokračovat ihned, jakmile jí pominou ty nejkrásnější starosti a povinnosti.