Žije tancem, pomocí bližním a sbližováním světů. Zahleděná do budoucnosti a usídlená v přítomnosti ve své Bonanze = Jihlavě.