Dan je vzděláním sociální antropolog, v současnosti pracuje na Úřadu vlády na pozici výzkumníka a evaluačního pracovníka. Kromě antropologie studoval také sociální práci, romistiku a management. Kvalifikaci získal i v oblasti facilitace.

Ještě za dob studií na Karlově univerzitě spoluzaložil neziskovou organizaci Tosara, kterou následně po několik let vedl. Dále pracoval pro organizace jako jsou Charita ČR a Člověk v tísni.

První pracovní zkušenosti získával pod Oblastní charitou Jihlava, kde působil postupně v různých pozicích při vznikajících a rozvíjejících se službách NZDM Vrakbar a Erko, K-centrum – Káčko.  Pod organizací Člověk v tísni pracoval na východním Slovensku, kde mimo jiné měl za úkol transformovat nízkoprahový klub na komunitní centrum, které následně řídil. Po návratu do ČR začal opět pracovat pod Oblastní charitou Jihlava, pod níž v Jihlavě založil a rozvinul sociální službu Terénní programy SOVY.

Ve volném čase se věnuje kromě politiky také sportu, především triatlonu. Účastní se ale i samostatných běžeckých, cyklistických a jiných závodů podporujících sportovní všestrannost. K dalším koníčkům pak patří cestování, především běžecká a cyklistická turistika, deskové hry, knižní a filmový žánr fantasy a sci-fi.

Od roku 2014 působí v sociální komisi za Forum Jihlava. Jeho politickými cíli jsou zjednodušení přístupu obyvatel ke službám úřadu, s čímž souvisí elektronizace a digitalizace procesů městského úřadu, zastřešení a kvalitativní rozvoj sociálních služeb pro občany města, nové přístupy nejen ve vzdělávání, ale také v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality a v neposlední řadě pozitivní komunitní rozvoj.