Filip vystudoval doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti dokončuje studium Psychologie na Filozofické fakultě. V profesním životě pracuje jako výzkumník v Psychologickém ústavu Akademie věd a zabývá se zrakovým vnímáním, pamětí a pozorností.

V Jihlavě již 9 let vede skautské středisko Divočáci, které se pod jeho vedením zapojuje do mnoha sfér života v Jihlavě, ať už charitativními akcemi či organizací zážitkových akcí pro veřejnost.

Jeho politickými cíli v Jihlavě jsou pozitivní rozvoj nejen v oblasti neformálního vzdělávání, zastřešení a podpora mládežnických organizací, podpora zážitkového vzdělávání, oživení veřejného prostoru (zejména jihlavského náměstí a městské památkové zóny) a další.