Jakub celý dosavadní život prožil ve svém rodném městě, v Jihlavě. Zde také vystudoval Střední školu stavební a postupně toto odvětví zařadil mezi své koníčky. Dále pak s roční přestávkou pokračoval studiem na místní vysoké škole. Zde absolvoval v roce 2016 ve studijním oboru Cestovní ruch.

Protože nikdy nebyl lhostejný k dění ve svém okolí, už na vysoké škole kandidoval do akademického senátu a následně se stal předsedou studentské komory místní Vysoké školy polytechnické. Zároveň pak za tuto školu zastával funkci delegáta v Radě vysokých škol České republiky. V obou funkcích působil po tři roky během svého studia. Prostřednictvím Vysoké školy polytechnické se podílel i na přípravě několika charitativních akcí zaměřených na podporu několika místních spolků a sdružení.

Pro Jakuba je nedílnou součástí aktivní styl života. Nejen, že je nadšeným sportovcem, ale také spolupracuje s několika spolky věnující se animátorské činnosti na podporu rozvoje aktivního stylu života, a to nejen pro děti a dospívající. Dnes se však převážně věnuje práci, která je zároveň i jeho koníčkem. Pracuje v jedné menší jihlavské stavební firmě na pozici přípravář pozemních staveb.

Témata, která ho zajímají, jsou především rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu a otázky spojené s tím, jak zatraktivnit Jihlavu jako město, které je konkurenceschopné s jinými univerzitními městy v ČR, a to především na základě velkého kulturního potenciálu města.