Jakub je vzděláním audiovizuální tvůrce, vystudoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. Svůj profesní záběr si rozšířil studiem kreativní pedagogiky na DAMU Praha. Díky svým poměrně širokým zájmům vystřídal mnohé profese výtvarníka, animátora, režiséra, kulturního manažera, producenta nebo lektora. Své umělecké vzdělání si postupně rozšiřoval o zkušenosti z oblasti urbanismu, regionálního rozvoje a komunitního plánování a participace. V roce 2007 spoluzaložil neziskovou organizace KVAS, kde se více jak 10 let věnuje spolupráci s municipalitami a místními komunitami při rozvoji potenciálu měst nebo konkrétních lokalit.

Je spoluautorem několika strategií kultury a cestovního ruchu pro různá města v ČR, jako producent a art director se podílel na expozici Českého pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji, v rámci Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 inicioval a vedl projekt Plzeň – Skryté město.

V Jihlavě v roce 2016 se svým týmem pro město realizoval Strategii rozvoje kultury a cestovního ruchu a dále se snaží, aby projekty nezůstávaly jen na papíře. Se svojí ženou Zuzanou nastartoval projekt Jihlava vzdělává kulturou, který propojuje místní kulturní organizace a místní školy a usiluje o zavádění inovativních metod výuky do škol. Je spoluautorem a spoluorganizátorem jihlavské Urban game, která si rychle získala zájem jihlavského publika.

Aktuálně dělí svůj pracovní čas mezi jihlavský magistrát a vlastní konzultační a tvůrčí práci jako režisér a producent. Na magistrátu se věnuje přípravě projektů Modety a Stříbrného údolí, které považuje za velké příležitosti našeho města. Ve volných chvílích se věnuje rozvoji komunitní zahrady František, kde se snaží již několik let vypěstovat horácké melouny.

Ačkoliv není rodilý Jihlavák, stala se Jihlava pro něj a jeho rodinu – ženu a 3 děti – domovem. Díky své zkušenosti z mnoha českých měst vnímá intenzivně možnosti a potenciál Jihlavy, který ale zůstává v mnoha ohledech nevyužit.

Jeho hlavním politickým cílem je nastavit koncepční rozvoj města, především v oblasti urbanismu, vzdělávání, kultury a cestovního ruchu. Na radnici mu chybí erudice kombinovaná s odvahou, které jsou předpokladem pro to, aby Jihlava dokázala plně využít svoje „rodinné stříbro“ a byla opravdu sebevědomým a atraktivním centrem Vysočiny.