Miroslav je původním povoláním stavební inženýr.  V této oblasti je všestranně vzdělán a strávil v ní podstatnou část svého pracovního života. Prošel vzestupně řadou nejrůznějších funkcí na stavbách i v managementu po celé republice i v zahraničí, v soukromých firmách i ve státní správě.  Od roku 1997, kdy na pět let paralelně  stanul shodou náhod  v čele hotelu, začíná souběžně budovat druhou odbornost – ta postupně převážila natolik, že se mu podařilo vybudovat rodinnou gastro firmu s provozovnami vlastní tváře a originálních zaměření. Vlajkovou lodí skupiny je Radniční pivovar. Nadstavbou pak je řada jednorázových kulturních a společenských akcí,  významně obohacujících naše centrum, například Festival růžových vín.

O veřejné dění se coby silný patriot zajímá  především proto, že se dlouhodobě  neztotožňuje se způsobem řízení a směřování našeho města. Právě proto spoluzaložil úspěšné hnutí Forum Jihlava. Je zastupitelem, členem  komise územního plánování  a majetkové komise.

Jeho základním zájmem jsou největší problémy Jihlavy, za které považuje  vizi a rozvoj  města, vodohospodářskou infrastrukturu, smysluplné investování, řízení a hospodaření městských společností s vyřešením situace kolem zimního stadionu a HC Dukla.

„Duch Jihlavy a její prezentaci navenek je třeba od základů změnit. Je to dlouhodobý proces , ale je třeba už konečně začít, a to od hlavy. To znamená radikálně změnit vedení města, kde musí přijít nedotčení schopní lidé v nejlepším produktivním věku se zkušenostmi, mající na zřeteli v první řadě zájmy města a jeho občanů, nikoliv zájmy stranické a vlivových skupin. A úlohou nás dříve narozených je vytvářet jim k tomu podmínky a pomáhat.“  (Miroslav Tomanec)