Mirka je rozená Jihlavačka a patriotka. Její celoživotní profesionální činnost souvisí s obchodem a řízením. Postupně se vypracovala až do vedení provozovny a při své práci získala také kvalifikaci odborného instruktora, aby mohla působit i v praktickém vzdělávání studentů středních škol.

Zkušenosti z obchodu a managementu nasměrovaly její prioritní politický zájem k naplnění vize zdravého, transparentního a udržitelného hospodaření města včetně férové podpory a rozvoje soukromého sektoru. Díky zálibě v přírodě a turistice se nejen politicky zajímá o témata jako je ekologie, trvale udržitelný rozvoj, odpadové hospodářství, péče o zeleň, městské lesy a o téma rozvoje turistického ruchu v Jihlavě.